Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

Đ Ô I   D ̉ N G

 

  

 

 

Chữ nghĩa lan man được mấy ḍng

Học hoài không thuộc thả trôi sông,

Rănh tay viết tạm đôi ba chữ

Gởi thăm bổn xứ đặng khuây ḷng.

 

Cha Mẹ dạo này có khoẻ không?

Mua may bán đắt, vận hanh thông

Thân an, tâm lạc thường như thị

Được thế con đây mới nhẹ ḷng.

 

Anh chị, bà con há thong dong?

Cu Tèo, Cu Tí học tốt không?

Cố tâm bắt chước theo đèn sách

Mai mốt gia đ́nh thoả ước mong.

 

Hàng xóm láng giềng sống tốt không?

Ruộng trước ruộng sau lúa đơm đồng?

Nghe nói quê ḿnh đang băo lụt

Cúc vàng, cúc tím chẳng c̣n bông?

 

Cuộc sống thời nào cũng chẳng mong

Thịnh suy được mất đốm hư không

Thuận cảnh vô thường tâm tịnh lạc

Không thèm vướng bận mới thong dong.

 

Đă biết thân này tựa mảy lông

Sớm c̣n tối mất Hạ rồi Đông

Bạc tiền, của cải đều giả tạm

Sống sao tịnh lạc ở trong ḷng.

 

Cuộc đời đă gá tạm cửa không

C̣n lo chi nữa chuyện bao đồng

Chuyên tâm tu tập từng hơi thở

Tịnh độ hiện tiền trổ một bông.

 

Thương con xa xứ nhớ cùng mong

Khắc khoải ưu tư dạ ngóng trông

Chi bằng tỉnh thức từng giây phút

T́nh thương chánh niệm đẹp vô cùng.

 

Anh Nhị anh Tam nghiệp gieo trồng

Gặp mùa màng tốt kiếm đôi đồng

Năm nay thất bát chờ năm tới

Thất bại muôn đời mẹ thành công.

 

Tài xế dạo này sống tốt không?

Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông?

"Cờ bạc xạc nhà" đừng theo nữa;
Giàu có chi xăng, nhớt, phụ tùng?

Hai chị từ khi bước theo chồng

Bán buôn lẻ tẻ lại lông bông.

Thỉnh thoảng về thăm Cha thăm Mẹ

Dùm cho hai Út chốn cửa không...

 

Thăm hỏi thơ gom nhặt mấy ḍng

Thay lời sám tạ đă hoài công.

Cát ái từ thân là bất hiếu

Hiếu đời, hiếu đạo nghĩa chẳng đồng.

 

Cất bước vân du khắp núi sông

Thả nhẹ thuyền trôi thẳng một ḍng.

Cánh chim bay khắp phương trời rộng

Thổi khắp Ta Bà ngọn gió Đông.

 


 

 

Mục Đồng

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com