Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  
 

 

 

 

ĐÓA UYÊN THI

mục đồng 

 

 

Một nụ hoa Uyên Thi

Vừa chớm nở tức th́

Lúc sao Mai vừa mọc

Phút giây nhiệm mầu được chăm sóc

Bản ngă dừng lặng yên

Một mùa Xuân uyên nguyên

Lắng nghe triều dậy sóng

Cành mai vàng khẽ đọng

Giọt sương lóng lánh điệu đàng

Ươm cả trời vàng thanh cao rực rỡ.

Hạt giống hôm nào

Ta cùng em tầm cầu qua bao thế kỷ

Kiếp kiếp nổi ch́m

Âm thầm chuyển vận

Ta đưa em cỡi trên những vần mây tinh khiết

Bay cùng tận các tinh cầu xa

T́m về nguồn cội nhạt nḥa

Đâu là bản thể đơm hoa kiếp này

Ô hay!

Muôn ức cơi mỉm cười

Và cúi đầu xưng tán

Phía trời Đông một vầng dương rực sáng

Đốt cháy mặt trời vỡ vụn ngàn tia

Thắp lên triệu ánh sao Khuê

Uyên Thi nhẹ bước đi về Chân Như.

 

 

 

  

 


 

(viết nhân mùa Thành Đạo PL. 2555)

                                    Mục Đồng

 

H́nh hoa sen:  LL Huyền Chiêu
 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com