Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
YÊU Và Bị YÊU

 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 


ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
Thầy Quảng Hạnh

Mc Đồng

Tri Sự chùa Giác Hải – Xuân Tự, Vạn Ninh

 


Hỡi ôi!

Núi Phổ Đà mây xám,

Làng Xuân Tự gió chùng.

Cơn vô thường ngẫm thấy mà thương

Phút tử biệt ôi sao đáng ghét.
Xuất gia đắc giới, tưởng thọ trường để hoằng pháp độ sanh.
Giá hạc đăng tŕnh, biết mộng huyễn nên từ thầy giă bạn.

Để lại gương cần mẫn

Thầy rời bước viễn du.

 

Nhớ Thầy  xưa!

Mây trắng thong dong, bản thể nước từ biển Đông tán tụ

Sương hàn vần vũ, muôn h́nh hài cùng thế giới vân du.

Sinh thời nông bạt,

nhập Đạo chơn tu

Chốn Vạn Ninh truyền thừa ḍng Lâm Tế

Chùa Giác Hải kế thế nghiệp Tổ Thầy.

Quảng tư ba học Hạnh nguyện tṛn đầy

Thường tŕ năm thiên Giới thân hân tễ.

Đồng chơn sớm ngộ nào ai dễ

Nhập đạo tinh chuyên mấy kẻ từng.

Hầu thầy, chấp tác giỏi giắng bội phần

Dạy chúng, lự thân vén vun đôi ngă.

Nha Trang, Vạn Giă mọi nẽo đường in bóng độ sanh

Cơ Bản, Chuyên Khoa bao khóa học vọng h́nh pháp lữ.
Biển xanh sóng bạc, mặc vào ra sinh tử muôn trùng

Đồi biếc ngàn thông, há lên xuống thị phi đôi nẻo.

Ḍng đời thường t́nh bạt bẽo

Chốn Đạo như thị huy quang.

 

Với chúng bạn,
 

Nhập chúng tựu trường, người người lạ lẫm

Kinh chương nghiền ngẫm, bộ bộ t́m ḍ.

Bốn phương huynh đệ một chuyến đ̣

Trăm lá ngàn cành đồng nguồn cội.

Thọ ân huấn hối

Chia sẻ pháp âm.

Dị tướng đồng tâm, chí Linh Sơn nên t́nh pháp lữ

Khác tên cùng họ, chúng Thích tử kết nghĩa Phật gia.

Đôi buổi phóng tham, cùng hê ha những nụ cười hàm tiếu

Bên hiên học hiệu, c̣n hanh hưởng bao nghĩa cử đáng yêu.

Tương chao, dưa đậu sớm sớm chiều chiều

Kinh kệ, công phu ngày ngày tối tối.

Mặt người muôn lối, chốn đi về biệt hạnh chuyên tu

Cát bụi mịt mù, cơi sắc không thân ḥa cọng trú.
 

 

Với sự nghiệp Giáo Dục,
 

Hạnh đă đủ, hiến thân hành Phật sự

Giới dĩ châu, lập nguyện giữ Đạo nhà.

Trung Bộ Nam Phần, đem phụng long hoa điểu tô điểm Phật Giáo quê hương
Khế Kinh Luật Tạng, ḍ ngọc trác kim chương đóng góp Học Đường xứ sở.
Sơn công rực rỡ

Hải đức chỉnh chu.

Tha tự kiêm tu, chí giải thoát mấy mươi năm nêu gương giải thoát
Trí Bi song vận, dạ anh linh đời hậu thế nhắc tiếng anh linh.

Phật pháp hoằng dương không thể riêng ḿnh

Giáo hóa độ sanh phải đâu cá biệt.

Thầy hiểu biết, dựng xây cùng hiểu biết

Có tư lương, đóng góp những tư lương.

Tăng chúng đồng tâm cất bước lên đường

Giáo Hội trưng tài tận tâm làm việc.


Nhưng than ôi!

Quỷ vô thường không tiếc

Luật sinh diệt chẳng dung

Ngũ ấm vô ngă sớm thuận ḍng

Tứ đại huyễn thân theo nghịch cảnh.

Ai ngờ đâu, thân tráng kiện khó từ trọng bệnh

Vậy mới hay, chốn giả tạm sinh tử nan đào.

Núi vẫn cao trời xanh kia vẫn rộng, vùng Khánh Ḥa đă vắng bóng vị thầy
Chùa c̣n đó chúng bạn hăy c̣n đây, miền Giác Hải thôi không c̣n sum họp.
Dẫu biết rằng Ta Bà thế phạp

Nhưng sao chừ rúng động tâm can.

Thần thức theo cánh gió đại ngàn, xá chi thân vùi sâu ba thước đất.
Tấm bia lạnh nơi tháp mồ đóng chặt, lại mở ra rộng khắp cơi linh minh.

Cực Lạc liên sinh, nguyện thầy an vui miền tịnh thổ

Ta Bà hồi cố, pḥ chúng miên viễn chốn đạo tràng.

Ba nén tâm hương

Dâng thầy thượng giám.

 

 

Nam mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 


   Mục Đồng
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com