Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 Đi Interview
mục đồng

Lon ton một chú Mục Đồng

Tiếng Anh lấp lửng ḷng ṿng xuống lên

Thuyết tŕnh lập cập ở trên,

Thính giả ngồi dưới lênh đênh mộng vàng:

Một là Prồ fes Chà Han (Prof. Chahal)

Một ông Ṃ-rớ (More) cùng ban với bà.

My guide Tiến sĩ La-ta (Lata Chhatre)

Bà giáo hiền hậu thiệt là xưa nay,

Giúp em bài sửa tận tay

Lo toan nóng ruột từng ngày vi-sa.

Từ hôm thập nhị (12) tháng ba

Tới nay tṛn trịa đúng là 4 tuân (tuần).

Đề tài nói lướt từng phần

Nói xong chẳng biết ḿnh mần cái chi.

Bà Hal c̣m mén (comment) chi li

Phần tê chưa chuẩn, phần ni vụng về.

Sao không nói sớm tui nhờ

Để tui hí hửng tới giờ bà phang?!

Thôi th́ mọi sự đă an,

Sửa lại lần nữa bà ngang cỡ nào?

Sau này bà học tiếng Lào

Nói, viết không được làm sao mà ngầu?

Như tui viết tiếng Anh u

Phải sai phải sửa mới sầu cái thân.

Cầu mong chư Phật ai lân

Cho con hoàn chỉnh mấy phần này thôi

Ngày mai phải nộp lại rồi

Ô kê một phát ... con chơi mút mùa.

 

 

 

 

   Mục Đồng
Nhớ lại ngày đầu nói tiếng Anh
trước các bậc tiền bối.

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com