Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

ĐẸP QU CI THƠ
mục đồng


      

Khoi nhất l Bi Ging gi

Anh chết rồi ư? Chưa đu

Anh vẫn đẹp trai nhiệm mầu

Ght nh anh Phạm Cng

Thiện c v cng

Rong chơi cng Namuti-cờ-rt

Ra tận Bắc kỳ xa tt

Nắm tay chị Hồ Xun Hương

Thơ dơ qu

Một tay bịt mũi ko vo bi biển Nha Trang

Một dy di suốt đường Trần Ph

Ton nh văn thơ đều c đủ

Cổ cng kim

nhận chm hết thảy,

cuối cng ai cũng chết

Cuộc đời sẽ hết? Đừng lầm!

 

 

   Mục Đồng
 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com