Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 Đề thơ 10 bức chăn tru
mục đồng

 

 

6. CƯỠI TRU VỀ NH

 

Một niệm vừa bung
Cỡi tru ln đường
Ngn nga tiếng so
Ngt vọng cố hương.
Quy!

 

7. QUN TRU CN NGƯỜI

 

Trăng soi vi vọi
Mục đồng b gối
Chn ảnh lặng thinh
Cn g lừa dối.
Hỏi?


8. TRU NGƯỜI ĐỀU QUN

 

Bản thể nhất nguyn,
Như thị diệu huyền
Cn g vướng bận
Thuận cng tự nhin.

Tĩnh.

 

9. TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

 

Trở lại chốn xưa
Nước chảy lơ thơ
Chn tr tnh nghĩa
Ai nỡ hững hờ.
Hỷ!

 

10. THNG TAY VO CHỢ

 

Vai mang bị gậy
Miệng cười xuề xa
D hnh tuy vậy
Bậc Tr sng la.

Xả.
 

 

HẾT

 

 

   Mục Đồng
 

(tranh được sưu tầm trn Internet)


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com