Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 Đề thơ 10 bức chăn tru
mục đồng

 

 1. TM TRU
 

Tm đu dấu vết
Đồng xanh, my trắng
Mục đồng bơ phờ
Đường xa đằng đẳng.
L!

 2. THẤY DẤU

 My trắng phiu bồng
Hai hng song song
Lối về in dấu
, một ci lng.
Thấy!


3. THẤY TRU

 

Mi chạy đi đu
Chn ảnh hnh tru
Nắm cương giữ lại
Mục đồng vuốt ru.
Giữ!

 

4. ĐƯỢC TRU

 

Chim ht trn cnh
Tru chạy loanh quanh
Nhởn nhơ gặm cỏ
Bng chiều tinh anh.
Chỉ!

 

5. CHĂN TRU

 

Dm trước ng sau
Nước, cỏ đầy lu
Vừa vui vừa mệt
Ci nghề chăn tru.
Mục!
 
 

 

Xem Phần 2

 

 

   Mục Đồng
 

(tranh được sưu tầm trn Internet)


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com