Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

                                                                  
 

 

 

 

ĐẮNG L̉NG
mục đồng 

 

 

Trong khói sương lan tràn
Cơi ḷng đầy hoang mang
Nhắm mắt nh́n nhân thế
Chốn nào thật b́nh an?

Bao đêm dài thổn thức
Gian nan thề không khuất
Trang giáo án sơ khai
C̣n chưa khô nét mực.

Đường mới đầy chông gai
Cố giữ bước khoan thai
Đành dẫm theo vết cũ
Nhịp bước chân bi hài.

Ḷng người lơi nhạt tẻ
Th́ t́m nơi vắng vẻ
Thư thả ư t́m văn
Một, hai, ba... vui, khoẻ.

Nỗi ḷng mấy ai hay
Mạch máu loạn căng đầy
Tim không c̣n chuẩn nhịp
Bỗng nghe khoé mắt cay.

 

 

 

 

 

Mục Đồng
2012

 

  

 

 

H́nh hoa sen:  LL Huyền Chiêu
 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com