Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  


CHUÔNG NGÂN

mục đồng


      

 Tiếng chuông réo rắt thanh âm

Reo hồn lăng tử âm thầm thoảng trưa

Trời buồn mây đă về chưa

Ḷng trần ngao ngán buồn thưa thớt buồn.

Chợt về chợt tĩnh vô ngôn

Thiền thanh cơ hưởng tiếng chuông trong ḷng

Lan tràn vũ trụ phù không

Cứ đi đi măi thong dong sơn hà.

Khắp nơi tận chốn Ta Bà

Nơi nào chẳng có bóng ta hiển hành.

Một mai đất vỡ tan tành

Thân ta về đất phủ xanh muôn trùng,

Anh linh rót giữa hư không

Tiếng chuông tĩnh thức chợt buông nhẹ nhàng.

 

 

 

Mục Đồng
09.3.2000

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com