Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 CHẶNG ĐƯỜNG
tặng Sư đệ HHH

mục đồng

Nơi tôi qua bạt ngàn heo gió

Đường anh đi hoa cỏ giăng đầy

Ta hội ngộ một ngày

Nơi mảnh đất tràn đầy cổ tích

Nói ǵ yêu thích

Bấy kể nhân t́nh

Gặp nhau trong cơi th́nh ĺnh

Tưởng xa xôi hóa lại thành dễ thương

Ta trao nhau chút thù tạc đời thường

Thuở hạt cát c̣n trên đường về cội

Sợi dây ư tưởng ai người chắp nối

Ai lăng quên ai lặn lội t́m về

Lời ca bay bổng đam mê

Câu ngâm lới lở gợi về quê hương

Anh – tôi, ấy một chặng đường.

 

 

Thơ họa của Sư đệ HHH

 

Cũng hợp tan, khà khà ngày tháng.

Muôn ngả đường một cơi có ǵ đâu.

Duyên phơi những luống nhịp cầu.

Ta, ta vẫn tiếng thẳm sâu cơi ḷng.

 

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com