Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.

 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ
.

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 nhịp thơ đọng lại bên rừng mưa xuân:

 

AN LẠC
mục đồng

 An nhiên trên đường vắng

Thân vững chải bên đồi

Tâm như như tỉnh lặng

Niềm vui giữa cuộc đời.

 

Ai mộng sầu chơi vơi

Ai ưu tư sầu năo

Em nghiêng ḿnh ư Đạo

Ngàn câu kinh không lời

 

Lối về dường vô định

Cơi Niết mấy ǵ nơi

Mảy trần không dính mắc

Từng giờ phút thảnh thơi.

 

 

Mục Đồng

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com