Những Bài Viết Khác:

 Buổi Ra Mắt Đầu Tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Hát Hà Thu Thủy

Con Suối Tuổi Thơ

Một Chuyến Đi 

Niềm Vui Đầu Năm
Phần 1    |    Phần 2

Chuyến Xe Đêm Trừ Tịch

50 Năm Nghe Lại The Ventures

Mùa Lụt Quê Tôi

Lời TỎ T̀NH Muộn Màng

Dục Mỹ Tuổi Thơ Tôi

Kỳ 1     |     Kỳ 2  

Có Lư Và Vô Lư

Một Đám Cưới Và Một  Đám Ma 

NET, Thủy Và Tôi

Về Nguồn  

Ngôi Trường Cũ

Xuân Này Tôi Nhớ Măi

Tôi Đi Xóa Mù  

 Kỳ 1  |   Kỳ 2  |   Kỳ 3  

Một Cuộc T́nh

Ngày Ấy - Dục Mỹ 1963

Ngôi Trường Cũ Đức Linh

 

 


TRẦN N PHƯƠNG

Rể Ninh Ḥa

Cựu học sinh
trường Bán Công và Đức Linh

Nguyên giáo sư Anh văn
trường Tiến Đức Dục Mỹ (1973-1975)

Nguyên giáo sư Anh văn trường
Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa (1973-1975)

Nguyên giáo sư Triết học trường
Đức Linh Ninh Ḥa (1973-1975)

Hiện sinh sống tại
Ninh Ḥa, Khánh Ḥa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi Muốn

Bên Đó, Bên Này

Ngăn Cách

Người Về

Cảm Ơn Đời

Bao Giờ Mùa Thu Trở Lại

Mùa Thu

Không Đề

Đêm Trăng

Mối T́nh Sầu

Người Tôi Yêu

Bài Không Tên Cuối Cùng

Nha Trang Biển Nhớ

Nhớ Xuân Xưa

Không Đ

Màu Áo Vàng Và Nắng Hạ Thủy Tinh   

Bài Không Tên Số 4

Bài Không Tên Số 3  

Đường Nhà Em  

Dục Mỹ 1975 

Nhất Bộ Nhất Bái  

Bài Không Tên Số 2

Bài Không Tên Số 1