Bt hiệu:  Nhạn Đ
 Tn thật:   Trần Ngọc Huấn
Sinh năm: 1940
Cựu học sinh Trung học V Tnh Nha Trang
Hội vin CLB Trăng Qu, Ninh Ha
   Hiện
ngụ tại 41 đường 2/4 Vĩnh Phước NhaTrang, Khnh Ha
Điện Thoại: 058.540136
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phải Khng Em 

Từ Dạo Ấy

Họa Bi:  Khc Nguyễn Du

Nước Mắt