Xm Nhỏ Si Gn

Lng MẸ Biển Cả !!!

 

 

- - Tn thật : Trần Ngọc Duy
sinh năm 1982
Cựu học sinh cc trường:
 - Ninh Ha 2, Nin kha: 1988 - 1996
- Chu Văn An, Nha Trang, Nin kha: 1997 - 2000
- Đại học Kỹ thuật Cng nghệ, Si Gn, NK: 2001 - 2004

Hiện cng tc ở trung tm thương mại quốc tế
IBC ở Si Gn.- Hiện sinh sống tại Si Gn, Việt Nam