Ma Xun Hạnh Phc

Cảnh Lũ Lụt Miền Trung

Đi Nhặt L Vng

Chm Khế Ngọt

Ma Hoa Phượng

Cảm Ơn Lng ĐIỀM

Nỗi Nhớ Qu Hương

Gởi Thiệp Xun Thăm Mẹ

Knh Chc  Thầy

"Thin Chức Người Thầy"

"GỌI ĐN"

Tnh Đồng Hương NH-DM

 

 

 

 

Cảm Xc  Về Tập "Thơ VINH HỒ"

Văn Thơ, Ca Dao Về
Người Cha (3) 

Văn Thơ, Ca Dao Về
Người Cha (2) 

Văn Thơ, Ca Dao Về
Người Cha (1)

Du Ngoạn Hồ Lake
    Louise-TP Calgary(2)

Du Ngoạn Hồ Lake
    Louise-TP Calgary(1)

Thơ Văn, Ca Dao Về
Người Mẹ (5)
 

Thơ Văn, Ca Dao  Về Người Mẹ (4)

Thơ Văn, Ca Dao  Về Người Mẹ (3)

Thơ Văn, Ca Dao  Về Người Mẹ (1 & 2)

 Lời Cho Mừng v
 Cm Ơn

 

TRẦN NGỌC CHNH
Bt hiệu: NGUYN PHONG
 

 Cựu học sinh Trung học Trần Bnh Trọng,
 Nin kha 1960 - 1964.
Hiện cư ngụ tại Toronto, Gia N Đại.


 

 

 

 

 

 

 

Hoa Đo Nở Đẹp

Bng Trang Nở Đẹp

Tiếng Giọt Mưa Xun

Hoa Vu Lan Nở

Tnh Cha

Bạn Cũ Đến Thăm Nh

Tiếng Mưa Thu 

Tri Tim Vẫn Lạc Quan

Thu Về 

Giấc Mộng Đm Xun

Từ Canada Nhớ Bến
    Ninh Kiều

Trăng Thu

Bạn Tri Kỷ Thm Tnh

Vợ Ti  

Bng Cha Sng Mi

Gửi Nắng Hồng Cho Em

K Ức Thi Gian 

Ngy Giỗ Xa Qu

Tnh Gi - G Nghĩa
    Vung Trn
   

Thăm Mộ Mẹ

Lng Ta Trẻ Mi

Ma Thu Canada
    Nhớ Cố Nhn
 

Tấm Ảnh Ngy Xưa

Thu Buồn

Ngắt Cnh Phượng Đỏ. 

Nhớ Phố Cảng Cam Ranh

Yu thầm của Tuổi
    Trẻ ở Thế Kỷ 21

Tnh Qu

Tm Sự Trang Ninh Ha

Bước Sang Ngang

Tặng Con Gi Đi Lấy...

Giờ Tan Trường