Họa Y Để Bi "Trung Học" TBT Của Thầy L Văn Ng

Vườn Xun

Chc TẾT

Chc Thọ Thầy Ng

Chiều Đng Viễn Xứ

Liu Xiu Hồn L a

Ninh Ha, 27 X Phường

Tm Tư

 

 


Bt hiệu: PHONG ĐN
Cư tr tại:
Lạc Ninh - Ninh Ha

Thnh vin CLB Văn nghệ
Ninh Ha

   Cựu học sinh cc trường:
- TH Trần Bnh Trọng, Ninh Ha

Nin kha: 1960 - 1964

-TH V Tnh, Nha Trang

 

Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mong C Xun Về

Cầu May

Tản Mạn THƠ

Mnh Mng Nỗi Nhớ

Vu Lan

Tnh Qu

Ninh Ha Mến Yu