Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

YU NGN ĐỜI ANH THI

            

Em đợi chờ ma thu
Chờ tnh yu kết tri
Chờ nụ hồng h nụ
Chờ rạng ngời ngy mai

Nắng rực hồng tương lai
Em ươm đầy ước vọng
Cn yu anh mi mi
V vẫn đầy ước mong

Anh hiểu chăng nỗi lng
Của lng anh khắc khoải
Niềm kht khao chy bỏng
Yu ngn đời anh thi !
 


trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com