Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

YÊU ANH MUÔN KIẾP
ĐỢI CHỜ NGÀN SAU

 

Tranh: Phi-ṛm

 
 

Nghe t́nh thấm đẫm dân ca

Bài thơ xưa cũ cũng là thương đau

Mơ chi giấc mộng nhiệm mầu

Trần gian khổ ải qua cầu lăng quên

Ngổn ngang đầy những miếu đền

T́m nhau không gặp bồng bềnh cỏ hoa

Thời gian lăng đăng nhạt nḥa

Cánh chim khát vọng vỡ ̣a khát khao

Đi trong ngày tháng dạo dào

Biển xanh hứa hẹn ŕ rào sóng xô

Miên man đời sống mơ hồ

Yêu anh muôn kiếp đợi chờ ngàn sau

 

trần minh hiền
orlando ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

 

 

 

CONSIDERATION

 

I open the windows of other realm to find my subconscience

Encountering the ruins of another conscience

The clouds fly around toward my dreamy destiny

and the waves of the odd sea crash onto my reality

 

The sun is shining my age of inspiration

The moon is caring my imagination

Love can go all the way to the end of our determination

Don't be so worried, everything should be falling onto our consideration

 

 

trần minh hiền
orlando August 10, 2012

 

Trần minh Hiền
8/2012

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com