Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

VIỄN TƯỢNG

 


 Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

Như hnh phúc 1 đi anh t́m kiếm

Mt ngàn năm c̣n li nhng mơ h

Sông hiu ht 1 ḍng hoài nim

Ht nhiên thơ ngày tháng ơ h

 

Trăng vn sáng 1 vng duyên n

V́ sao khuya lp lánh u ḥai

Nghe bài hát lc ḷai ng ng

Bc tranh xưa vàng úa trong ngoài

 

Trong đi sng mi ngày mt suy thoái

Anh c̣n em, may mn nht trong đi

Ch c̣n li 1 n hng thn thai

Cho ngày mai rc sáng mt tri

 

Mang ơn m cha muôn trùng vi vi

Mang ơn em người v gii. hin

Bn mươi tui, bc đu, thôi ch đi

Mang ơn thi gian, ngày tháng ta thin

 

Anh vn nh tâm ḿnh luôn hướng thin

Kiếp nhân sinh dù ngn hay dài

Sm hay mun ri nhim mu xut hin

Trong vn thơ thm đm nhng lâu đài

 

q Trần minh Hiền q
Orl, npc 1/4/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com