Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 


                 

 
 

VẼ THƠ II


 

Anh vẽ ma thu ngập đầy l đổ
Vẽ hnh em ngồi khc m thầm
Vẽ nhn thế cuối đường hoang mộ
Vẽ lao xao đời sống nảy mầm

Vẽ hy vọng lắt lay vạn dặm
Vẽ hư v những cơn gi lạnh lng
Vẽ mưa gi thng mười bụi bặm
Vẽ thiết tha n i mun trng


 

trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com