Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com



 Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.



Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

 

VẼ THƠ BUỒN MƯA TUN

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 

Thức trắng đm lm việc

Chờ ma thu quay về

Anh một đời thau thiệt

Vẫn cn đy đam m

 

Những đắng cay chề

Chy tan hoang từ ngữ

Thơ chẳng cần cu nệ

sao ta cn ưu tư

 

Kiếp nhn sinh mệt nhừ

Anh ru đời lng đng

Tnh vẫn đầy tm sự

Cho sng hồ min man

 

Như tri tim a tn

Nơi dng sng ma lũ

Anh đơn ci đồng cạn

Chờ 1 ngy hoang vu

 

Hoa nở trong sương m

Em chờ ai phiền muộn

Anh ng ng lụ mụ

Vẽ thơ buồn mưa tun

 

 

 

 

q Trần minh Hiền q
Orl, npc 8/21/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com