Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

  

 

VỀ THĂM QU NGOẠI NINH HA

Lng bật khc khi về thăm qu Ngoại
Thắp nn hương trước mộ bia Người
Đ lu lắm con mới về thăm lại
Những ngy xưa giờ rất xa vời

Nhn đời sống c rất nhiều điều mới
Qun x trn lan, người mi đua đi
Nhn ht mắt con đường di diệu vợi
Thấy Ngoại ngủ yn ở cuối chn trời


            trần minh hiền

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com