Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

            UỐNG RƯỢU NỒNG LY BI
 


Lm bi thơ cho người
Bằng con tim đỏ mu
Bằng nỗi buồn rười rượi
Ướp hương nồng ngn sau

 

Những hong hn a mu
Rơi trn khung cửa sổ
Chẳng cần chi chu bu
Em vẫn l nng thơ

 

Trăng khuya trong sương mờ
Dng sng tri bng lng
C cn chăng duyn nợ
Ngỡ ngng đời lang thang

 

L bay bay bẽ bng
Tnh yu em dng hiến
Xn xao thời lng mạn
Ngu ngơ ma v bin

 

Em ngy thơ dịu hiền
Chờ ngy mai mầu nhiệm
Đời vẫn sầu min viễn
La sau ma vụ chim

 

Những buồn vui nỗi niềm
Trn sng đời c lữ
Vẫn cn trong kỷ niệm
Những con thuyền lắt lư

 

Như sng x mệt nhừ
Ma thu chưa hề tới
Ngổn ngang niềm tm sự
Lao xao hồn đầy vơi

 

Mưa rơi qua đỉnh trời
Sầu ơi như sương khi
Thi ca buồn vời vợi
Uống rượu nồng ly bi

 

 

 

 

 

 

q Trần minh Hiền q
8/28/09

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com