Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

TRỐN CHẠY

 

                         Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 

Mưa dầm trong tm hồn

Ướt sũng đời lng tử

Anh lm thơ vọng động

Bằng đa hồng ưu tư

 

Kiếp nhn sinh mệt nhừ

Buồn như sng ngừng chảy

Đm chy niềm tm sự

Bo qua thời nợ vay

 

Như vực su lưu đy

Anh vẽ hoa sầu muộn

Anh cng em trốn chạy

Một kiếp người đắng cay

 

Trần minh Hiền
10/2011

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com