Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

TƠI BỜI-2
 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu


 

C khi em muốn ht

Những bi ca  thật buồn

Thời gian qua trn ct

Dập dềnh những dng tun

 

C khi em muốn khc

Những niềm vui đợi chờ

Dng sng buồn kh nhọc

Xa xăm ngn cu thơ

 

C khi em muốn nhớ

Kỷ niệm xưa kh tm

Ma h như nức nở

Hoa tơi bời trong tim


 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
orl 7/16/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com