Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

TNH YU NHƯ L...


Tnh yu như l nắng
Xua tan đi my m
Đốt lng anh đến trắng
Khiến hồn anh ngất ngư

Tnh yu như l cỏ
Xanh xanh tận chn trời
Mở lng anh đến sợ
Khiến lng mnh chơi vơi

Tnh yu như l my
Vt bay theo ln gi
Mi em bừng lửa dậy
Để lng anh ngu ngơ

Tnh yu như l thơ
m m lời em ht
Xn xao ngn phố chợ
Cho đời mnh ln ngi

Tnh yu như l sng
Mnh mng vỗ biển bờ
xa em ngy biển động
Nn trọn đời bơ vơ
 

 


 trần minh hiền

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com