Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

               TĨNH VẬT
                    
TRONG PHNG


Ngồi nhn đồ vật trong phng
Tưởng chừng im lặng, cho lng u m
Nghe trong yn tĩnh bốn bề
m thanh thỏ thẻ ti t tm hồn
Những lời tm huyết mnh mng
Ma thu quan ti đo hồng xt xa
Bức tranh tĩnh vật ngọc ng
Bi thơ mơ ước cho ta n tnh
 

            trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com