Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                


                    

THỨ BẢY BUỒN TÊNH

 


Anh đi làm thứ bảy buồn tênh
Em ngồi đợi anh về hồn lơ đễnh
Ḷng lười biếng nên dường như bệnh
Hắt hiu ḍng thơ sầu những miếu đền

Nghe sương khói lăng du ngày hổn hển
Xót xa đau ngày tháng lâu bền?
Em tự hỏi có chăng là định mệnh
Mơ ngày mai sông biển bồng bềnh

Em ngồi viết chuyện của ḿnh không bến
Bỗng thấy hư vô hành lư cồng kềnh
Nghe khao khát lắt lay ngàn ngọn nến
Giữa hư hao mong đợi những móng mến
 

 

trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com