Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 


THI CŨNG ĐNH CHIA XA


Lm bi thơ năm chữ
Viết ln tự đy lng
Ru nỗi đời c lữ
Mong manh thời long đong

Dng thời gian quay vng
Trời qua xanh biết mấy
Ma qua trời ảo vọng
Long lanh hồng hy hy

Nỗi nhớ nhung lấp đầy
Trong căn phng b nhỏ
Em vẫn hiền đến vậy
Sao mnh cn bơ vơ?

Thi em đừng nằm mơ
Đời vẫn đầy man tr
Dẫu mnh cn nặng nợ
Thi cũng đnh chia xa

 

 

 

  q Trần minh Hiền q


 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com