Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                


                    

THƠ TRĂN TRỞ

 


Nghe tin bo trn về qu hương
Lng đau nhi như l tim ai cắt
i đời sống vẫn vẫn mun đời huyễn hoặc
Thương kiếp nhn sinh sầu khổ min trường

Nghe dng tố xo nha ảo tưởng
Lng chim bao c mộng hoang tn
Nhn bất hạnh vật vờ vất vưởng
Lm bi thơ cho những bẽ bng

Đm thao thức đợi chờ trời sng
Sau cuồng đin biển đẹp bội phần
Lng trăn trở nghĩ về b bạn
Cầu mong cho nhn thế hết nợ nần

 


trần minh hiền 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com