Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

THƠ KHUYA

 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Đi lm thc trng đm khuya

Tp trung tr c phn chia linh hn

Php phng  như gia hư khng

Ngn ngang trăm mi tơ đng lt lay

Ly đm lm ci ban ngy

Tm vinh trong nhc đa đy nhn gian

Tm vui torng đa hoa tn

Ho hon trăm ni b bng nhn sinh

Ch ai hiu được tim mnh

V trăng lng đng n tnh lao xao

Ngy ng trong ci ba đo

Hoang vu kn ch th tho ngn năm

Trăng non đến đ trăng rm

Tnh yu cu cnh, kn tm hư v

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 6/26/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com