Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

THIẾT THA DA DIẾT
ÂN T̀NH CHO NHAU

 

Tranh: Phi-ṛm

 
 

Đợi chờ chi hỡi mùa thu

Hát lên nhạc khúc ngọt lừ thanh âm

Miên man sương khói âm thầm

Lăng du ngày tháng nảy mầm yêu thương

Đă qua nhân thế miên trường 

Vu Lan báo hiếu, diệu thường mẹ cha

Thiêng liêng hơn những ngọc ngà

Cảm ơn hạnh phúc vẫn là niềm tin

Nh́n quanh vũ trụ ảnh h́nh

Thiết tha, da diết, ân t́nh cho nhau

 

trần minh hiền orlando ngày 15 tháng 9 năm 2012

 

DESTINY

 

I have been trying to listen to all of the differences

Life is full of unexpected circumstances 

Love is in the air and our efforts are in the world

The tenderness of childhood is sometimes hurled

 

Do we need to run against the destiny 

Or do we need to find the next purity

On the bumpy roads ahead, I find something very interesting

Let be straight, don't be so confusing

trần minh hiền orlando September 15, 2012

 

 

 

 

Trần minh Hiền
ORlando 10/8/2012

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com