Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

THIẾT THA

 

                         Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

 

Ôm đàn ru nụ t́nh xuân

Lăng du ngày tháng ngại ngần trăng sao

Mơ đêm giấc ngủ ŕ rào

Cỏ hoa mộng mị th́ thào thời gian

Long lanh lóng lánh ngập tràn

Cánh chim bé nhỏ địa đàng nhân sinh

Cảm ơn em đă cho ḿnh

An nhiên tự tại , ân t́nh thiết tha

 

Trần minh Hiền
10/10/2011

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com