Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

 

THNG BA HOA HIỀN ĐẾN MƠ MNG
  

Mưa rơi mi trn đường đời mệt mỏi

Như ma xun lặng lẽ m thầm

Anh tm mi nụ hồng bổi hổi

Chờ mong em ngy thng nảy mầm

 

Dng sng chảy qua nhiều bến đợi

Như tnh yu lng đng my ngn

Anh cn vẫn đợi chờ vời vợi

Thng ba hoa hiền đến mơ mng

 


trần minh hiền


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com