Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

 

THẦM TH

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 

 

Thứ ta qu người cho l rc rưởi

Lm gy xương m vẫn cứ ngho

Đm lm việc m lng buồn rười rượi

Nhủ hồn đau ngn nỗi bọt bo

 

Như ngọn nến m thầm trong phng nhỏ

Chẳng c ai hiểu nổi lng mnh

Ta ngu dại lạc loi trong cy cỏ

Tm chẳng ra ngy thng an bnh

 

Ta chn ngn con người ta bạc nhược

cứ ngu ngơ chẳng biết muốn g

Tri tim vỡ trong ci đời trược

m lấy thn ta trong tiếng thầm th

 

q Trần minh Hiền q
Orl, npc 8/19/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com