Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

TẬP TRUYỆN NGẮN
THẬT LÀ NGẮN

Trần Minh Hiền

   

  

 

Tiếp Tập Truyện Ngắn 1-4

 

 

5. Truyện thứ năm: TẬN CÙNG


        Ông cụ đă bị ung thư đă lâu và thân h́nh tàn tạ tồi tệ. Ông bây giờ không c̣n nhận biết ai nữa cả và không c̣n suy nghĩ ǵ nữa, nằm mê man nhưng thật ra từ trong thẩm sâu trong tâm khảm ông vẫn c̣n lo lắng cho gia đ́nh vợ con nhưng quá mệt mỏi ông không thể nói cho ai hiểu được. Muộn phiền là từ nhẹ nhàng nhất cho sự tuyệt vọng.

6. Truyện thứ sáu: MƯA KHÔNG TẠNH


        Mưa cứ tầm tă không bao giờ dứt làm sao mà chia tay chàng cho được. Sự bịn rịn níu nàng măi và cơn mưa như cũng đồng lơa với âm mưu đen tối của chàng. Nàng biết tỏng ṭng tong cái âm mưu đó nhưng dường như cũng đồng lơa luôn. Rồi th́ mưa sẽ không bao giờ tạnh cả để cho nàng ở lại đến sáng hôm sau.


7. Truyện thứ bảy: VÔ ĐỀ


        Hắn ngồi viết một bài thơ để hy vọng có thể được đăng báo và có thể được nổi tiếng chăng hay thậm chí bất hủ bất tử. Viết thơ đă lâu nhưng vẫn cứ nhàn nhàn chẳng ai thèm đọc chẳng ai thấy là hay cả, có lẽ chỉ ḿnh hắn thấy hay thôi. Hắn vẫn viết như ngày xưa họa sĩ Van Gogh vẫn vẽ dù chẳng ai mua tranh của anh ta. Phá phách như Bùi Minh Quốc hay đập phá như Nguyễn Viện hay tài hoa như Nguyên sa th́ chắc hắn chẳng bao giờ làm nổi nhưng có lẽ hắn sẽ cố gắng. Viết 1 bài thơ VÔ ĐỀ.


8. Truyện thứ tám: VU LAN


        Dịp lễ Vu Lan làm nhiều người khóc nấc v́ nhớ cha mẹ. Khi cha mẹ c̣n sống th́ không làm ǵ cho cha mẹ vui đến khi cha mẹ không c̣n nữa th́ biết đâu mà t́m để đền ơn đáp nghĩa, báo công dưỡng dục sinh thành. Ngày xưa đức Mục Kiền Liên đi vào hỏa ngục để t́m mẹ, để cứu mẹ, ngày nay có mấy con cái chịu hy sinh bản thân ḿnh cho cha mẹ. Nam muốn làm ǵ hơn cả Đức Mục Kiền Liên anh muốn hy sinh bản thân ḿnh cho cha anh khoẻ mạnh thắng bệnh ung thư, cho mẹ anh sống măi muôn đời với anh. Anh thắp nhang lạy Phật, van vái, quỳ lạy cầu nguyện , ăn chay niệm Phật để cho cha anh thắng bệnh thắng tử thần để sống măi muôn đời, cho mẹ anh sống muôn đời.


 

 

HẾT

 

 

 

 

q Trần minh Hiền  q
TRẦN gia trang, Orandol 21-23, Aout, 2009

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com