Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

QUN CHIỀU

 

                         Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 

Chưa kịp vui lng đ thấy buồn

Đời ta l vạn ngy sầu khổ

Thơ chưa hay như m u phiền muộn

Ta hi hoa trời ướp đẫm phiến đ kh

 

Mai ta chết xin người đừng đưa tiễn

Chỉ cn oi ăm nghiệt ng ơ hờ

Đm tuyệt vọng đm đầy ngụy biện

Ta vẽ đời ta đầy những bụi mờ

 

m bất hạnh cứ ngỡ l hạnh phc

Ta lừa mị ta bằng những ho huyền

Trăng vỡ nt để mặt trời tủi nhục

Cho ngn năm vọng tiếng thề nguyền

 

Ta đin dại giữa nhiễu nhương trần thế

Chưa uống đ say rượu ngi , bia hời

Dng sng cạn trơ dng cng biển lệ

NGười đ cho ta trăn trối r rời

 

Thi đnh vậy nhủ lng đau vời vợi

Qun chiếu hồn ta để hiểu trời

Đừng vọng tưởng chuốc thm nhiều tơ sợi

Sẽ quấn đời ta vạn kiếp rối bời

 

q Trần minh Hiền q
Orl, npc 8/21/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com