Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

NỤ BUỒN
 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Viết bi lc bt ngu ngơ

Đ tươi dng mu di kh con tim

Đng cay 1 ci im lm

Dng sng bun b cnh chim ngt ngn

Đi ch trong nh trăng tan

Trăm năm th hn cha chan n bun


 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/6/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com