Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 


                 

 

Ni Nhỏ Cng Long Khnh
NI NHỎ CNG
LONG KHNH

Thị trấn nhỏ nay đ l thị x
Cũng như em giờ đ lớn khn rồi
Đ đổi khc, xinh đẹp ln nhiều qu
Long Khnh ơi em rực rỡ trong đời

Giọt mưa nhỏ vương bờ tc rối
Anh yu em mu mắt dịu hiền
i đời sống mun đời rất vội
Hy chờ nhau mnh đi khắp trăm miền
 trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com