Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

 

NHN SINH KIẾP SỐNG CN LU HỠI NGƯỜI?     
 

Qu hương bo tố tan tnh
Xứ người ci tạm đ thnh hoang sơ
Thin tai ập tới bất ngờ
Ma đng cay nghiệt sững sờ hồn ai
Thế gian tốn của hao ti
Người đi vĩnh biệt trong ngy đợi mong
Quỳ chn cầu nguyện giữa đồng
Đớn đau nghiệt ng cho lng ta đau
Chờ mong những php nhiệm mầu
Nhn sinh kiếp sống , cn lu hỡi người?
 


trần minh hiền


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com