Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

NHA TRANG DẤU YU
GIỜ THAY ĐỔI NHIỀU


  

 

Anh rong ruổi trong lng thnh phố
Nha Trang dấu yu giờ đổi thay nhiều
Lng xao xuyến cng qu nh hạnh ngộ
Tm lại đường xưa ngo ngạt hương chiều

i đời sống mun đời kỳ diệu
Dẫu thời gian qua thng qua ngy
Anh th vẫn mun đời ngọng nghịu
Ly rượu tnh yu rt mi chưa đầy

Nha Trang vẫn yu kiều vốn vậy
Nhưng tm đu kỷ niệm hm no
Biển rực rỡ khi bnh minh nắng dậy
Tm hồn anh tan vo sng r ro


 trần minh hiền

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com