Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

NGY EM ĐI L VNG RƠI KHẮP LỐI

 

Ngy em đi l vng rơi khắp lối
Chỉ cn anh trơ trọi lạc loi
Dng sng đ kh dng v u tối
Hắt hiu trăng buồn chn, mệt nhoi

Hoa tn a trong khu vườn băng hoại
Xc xơ cỏ cy tan vỡ n tnh
Anh ngồi vẽ tnh yu nằm sng soi
Trong khung tranh mu sắc ảo hnh

Sầu giăng mắc những nẻo đường v định
Nghe hoang vu ngy tận thế hoang tn
Nhn nhn thế thấy những lời xu nịnh
Biển cuồng đin dng bo ngập trn

 


trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com