Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

 

NGÀN NĂM SAU NỮA CƠI M̀NH CHO NHAU
  

T́m ǵ trong mới lạ em

Miên man ngày tháng trong đêm lỡ làng

Con đường ru bước hoang mang

Thản nhiên đời sống bẽ bàng ái ân

Mơ chi giấc mộng thật gần

Haong vu lối cũ bần thần thi ca

C̣n đâu sương khói ta bà

Cánh chim lăng đăng quê nhà phôi phai

Nghe trong dạ khúc lầu đài

Buồn nghe quay quắt lối dài nhân sinh

Buông lơi cung điệu ân t́nh

Ngàn năm sau nữa cơi ḿnh cho nhau

 


trần minh hiền


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com