Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 


                 

 


NY EM MA THU


 

Ny em ma thu mưa
Biển ngập ma triều xuống
Thắp cho hồn ngọn lửa
Anh ru lng tiếng chung

Ny em ma thu buồn
C cn nhiều nhung nhớ
Thi em đừng phiền muộn
Thời gian lm nn thơ

Ny em ma thu mờ
Dng sng cn duyn nợ
Tnh yu cn nức nở
Trn dng đời bơ vơ

 


 

trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com