Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
 

 

 Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng Chúa trên trời đă rất thương con
Người cũng sống một cuộc đời khổ ải
Cứu rỗi loài người chấp nhận đớn đau

Con tội lỗi quá nhiều không kể hết
Tiếng của Người ấm áp thấm qua con
Ôi hạt muối cả đời con nguyện ước
sáng rạng ngời ḍng ánh sáng hồng hoang

COn cầu nguyện cho con là muối
Con nguyện cầu cho con là sông
Là ánh sáng rực hồng chân trời mới
Toảa rạng ngời qua hết ngày đông

Con ao ước Người yêu con nhiều nữa
Để con yêu đời để con biết tha nhân
Sống cho đáng với lời Người dạy bảo
Rất tuyệt vời con yêu lắm trời cao

 

Trần Minh Hiền 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com