Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

MONG BA SIÊU THOÁT CHO NGÀY SÁNG TƯƠI

 

Mơ hồ ngày tháng phôi pha

Ngày xưa Ba vẫn đậm đà thương con

Mơ trong ngày tháng vuông tṛn

Chắt chiu kỷ niệm, mất, c̣n nhục vinh

Xót xa đời sống ảo h́nh

Mất Ba mới biết rằng ḿnh ngu ngơ

Thắp nhang quỳ lạy mịt mờ

Khói sương mờ tỏa bến bờ hư hao

Miên man tháng sáu ŕ rào

Lời kinh cầu nguyện th́ thào cỏ cây

Thời gian phủ sóng ngập đầy

Mong Ba siêu thoát  cho ngày sáng tươi

 

trần minh hiền orlando ngày 16 tháng 6 năm 2012

 

 

FOR FATHER'S DAY

The father's day is coming and I cry to miss my Daddy 

Oh time is gone by and I could not take it back, sadly

The shadow of yesterday eclipsed my praying for you to return

The sun is hiding behind the clouds to make me reburn

 

Morning winds is flirting my mind like your soft voice around

OH my Daddy, nothing and no one can replace your figure on my ground

The little pond we admire is now empty

And what can I do to remember your love, badly

 

trần minh hiền orlando June 16, 2012

 

Trần minh Hiền
6/2012

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com