Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 
 

   MƠ ƯỚC THỨ BAY


       

Em ht cho đời bi ca ước vọng
Khao kht cao xa kht vọng mặt trời
V mơ ước cng anh xy mộng
Bay cao ln cng điệu ru hời

Nghe lặng lẽ tiếng sng hồ vời vợi
Em gắng cng xy đắp hng ngy
V tin tưởng ngy mai chờ đợi
Vẽ trang thơ rực rỡ trn đầy
 

 


trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com