Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 


MƠ NỤ CƯỜI HƯ KHÔNG

Hoa rụng khắp hiên nhà
Ḷng em buồn không nói
Chờ mong người xa lạ
Nói những lời đầu môi

Em đem thơ lên đồi
Đợi chờ trăng chiếu sáng
Niềm khát khao xưng tội
Trong nỗi ḷng miên man

Trong t́nh xuân mơ màng
Hồn em buồn xa vắng
Tranh trong khung hữu hạn
Cho cuộc đời băn khoăn

Trăng lên trên vết hằn
Nỗi sầu đau xáo động
T́nh đêm khuya trống vắng
Mơ nụ cười hư không

 


 

 

  q Trần minh Hiền q

Orl, 8/12/09
 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com