Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

MƠ HỒ
 


Mơ hồ đợi đến bnh minh
Đm qua lạnh lẽo ring mnh xt xa
Biển trăng phiền muộn ta b
Nhn gian một ci cũng l hư v
Cn chăng một nẻo hồ đồ
Thuyền ai rch mướp vẫn chờ ngy mai
Hốt nhin một kiếp hnh hi
Dng sng chảy xuống đm di xc xơ
Mơ hoang giấc mộng xa bờ
Cn đu một nỗi ơ hờ thin thu

q Trần minh Hiền q
Orlando, 24/5/2010

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com