Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

MƠ GIẤC MƠ HOANG D MUN TRNG


Mưa chiều nay lm hồn em quạnh vắng
Nghe đơn ci thấm đẫm căn phng
Em ngồi uống những niềm đau mặn đắng
Thấy hoang vu ngy thng xoay vng

Rồi trời đất chập chng niềm tuyệt vọng
Lật từng trang nhật k lỡ lng
Nghe hạnh phc xa vời vọng động
Xt xa thơ, bi ht bẽ bng

m thương nhớ u hoi thời lng mạn
Của ngy xưa tươi đẹp khn cng
Em vẽ nắng vẽ trời xanh cnh nhạn
Mơ giấc mơ hoang d mun trng

 

 

 

q Trần minh Hiền q

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com